L.p. Nazwa Standard Microsoft Inni (większość)
32‐bity 64‐bity 32‐bity 64‐bity
1. signed int s16+ s32 s32 s32 s32
2. unsigned int u16+ u32 u32 u32 u32
3. signed short int s16+ s16 s16 s16 s16
4. unsigned short int u16+ u16 u16 u16 u16
5. signed long int s32+ s32 s32 s32 s64
6. unsigned long int u32+ u32 u32 u32 u64
7. signed long long int s64+ s64 s64 s64 s64
8. unsigned long long int u64+ u64 u64 u64 u64
9. signed char s8+ s8 s8 s8 s8
10. unsigned char u8+ u8 u8 u8 u8
11. char c8+ u8 u8 u8 u8
12. wchar_t c8+ u16 u16 u32 u32
13. wint_t c16+ s32 s32 s32 s32
14. size_t uP+ u32 u64 u32 u64
15. ptrdiff_t sP+ s32 s64 s32 s64
16. intptr_t sP+ s32 s64 s32 s64
17. uintptr_t uP+ u32 u64 u32 u64
18. int8_t s8? s8 s8 s8 s8
19. uint8_t u8? u8 u8 u8 u8
20. int16_t s16? s16 s16 s16 s16
21. uint16_t u16? u16 u16 u16 u16
22. int32_t s32? s32 s32 s32 s32
23. uint32_t u32? u32 u32 u32 u32
24. int64_t s64? s64 s64 s64 s64
25. uint64_t u64? u64 u64 u64 u64
26. int_least8_t s8+ s8 s8 s8 s8
27. uint_least8_t u8+ u8 u8 u8 u8
28. int_least16_t s16+ s16 s16 s16 s16
29. uint_least16_t u16+ u16 u16 u16 u16
30. int_least32_t s32+ s32 s32 s32 s32
31. uint_least32_t u32+ u32 u32 u32 u32
32. int_least64_t s64+ s64 s64 s64 s64
33. uint_least64_t u64+ u64 u64 u64 u64
34. int_fast8_t s8+ s8* s8* s8* s8*
35. uint_fast8_t u8+ u8* u8* u8* u8*
36. int_fast16_t s16+ s32 s64 s32 s64
37. uint_fast16_t u16+ u32 u64 u32 u64
38. int_fast32_t s32+ s32 s64 s32 s64
39. uint_fast32_t u32+ u32 u64 u32 u64
40. int_fast64_t s64+ s64 s64 s64 s64
41. uint_fast64_t u64+ u64 u64 u64 u64
42. int_fast64_t s64+ s64 s64 s64 s64
43. uint_fast64_t u64+ u64 u64 u64 u64
44. intmax_t s64+ s64 s64 s64 s64
45. uintmax_t u64+ u64 u64 u64 u64
46. bool b8+ b8 b8 b8 b8
47. sig_atomic_t c8+ s32 s32 s32 s32